PDF 327kWORD 304k

 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

 

EMPL(2017)0830_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Keskiviikko 30. elokuuta 2017 klo 9.00–12.30 ja 15.00–18.30

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (4Q1)

30. elokuuta 2017 klo 9.00–10.00

1.              Esityslistan hyväksyminen

2.              Puheenjohtajan ilmoitukset

3.              Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

·           15. toukokuuta 2017              PV – PE608.088v01-00

·           12. kesäkuuta 2017              PV – PE608.087v01-00

·           21.–22. kesäkuuta 2017              PV – PE607.773v01-00

4.              Euroopan vammaisstrategian täytäntöönpano

EMPL/8/09423

              2017/2127(INI)              SWD(2017)0029

 

Esittelijä:

Helga Stevens (ECR)

PR – PE608.029v01-00
DT – PE604.655v01-00

Vastaava:

EMPL

 

 

Lausunto:

CULT  –

Julie Ward (S&D)

PA – PE604.815v01-00
AM – PE607.807v01-00

 

LIBE  –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

FEMM  –

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

AM – PE609.369v01-00

 

PETI  –

Cecilia Wikström (ALDE)

PA – PE606.231v01-00
AM – PE608.162v01-00

 

·           Mietintöluonnoksen käsittely

·           Tarkistusten jättämisen määräaika: 6. syyskuuta 2017 klo 12.00

30. elokuuta 2017 klo 10.00–10.50

5.              Uuden ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävä suhteellisuusarviointi

EMPL/8/09036

***I              2016/0404(COD)              COM(2016)0822 – C8-0012/2017

 

Valmistelija:

Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

PA – PE608.086v01-00

Vastaava:

IMCO  –

Andreas Schwab (PPE)

PR – PE601.007v01-00
DT – PE604.616v02-00

 

·           Lausuntoluonnoksen käsittely

·           Tarkistusten jättämisen määräaika: 7. syyskuuta 2017 klo 12.00

30. elokuuta 2017 klo 10.50–11.30

6.              Eriarvoisuuden torjunta työpaikkojen luontia ja kasvua edistävänä tekijänä

EMPL/8/07679

              2016/2269(INI)             

 

Esittelijä:

Javi López (S&D)

PR – PE606.008v01-00
AM – PE607.984v01-00

Vastaava:

EMPL

 

 

Lausunto:

ECON  –

Marisa Matias (GUE/NGL)

AM – PE606.294v01-00

 

FEMM  –

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE)

AD – PE607.813v01-00

 

·           Tarkistusten käsittely

·           Tarkistusten jättämisen määräaika: 5. heinäkuuta 2017 klo 12.00

30. elokuuta 2017 klo 11.30–12.30

7.              Keskustelu korkeasta työttömyydestä kärsivien EU-maiden täydentävästä tuesta, Rania Antonopoulos (Kreikan työllisyydestä, sosiaaliturvasta ja yhteiskunnallisesta solidaarisuudesta vastaava varaministeri) ja Nicolas Schmit (Luxemburgin työvoimasta, työllisyydestä sekä sosiaali- ja solidaarisuustaloudesta vastaava ministeri)

EMPL/8/10499

·           Keskustelu

* * *

30. elokuuta 2017 klo 15.00–16.00

*** Koneäänestys ***

8.              Työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttaminen

EMPL/8/06557

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Esittelijä:

Marita Ulvskog (S&D)

 

Vastaava:

EMPL

 

 

Lausunto:

ENVI, ITRE, JURI, JURI (AL)

 

·           Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta

9.              Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 - kaikki pääluokat

EMPL/8/09500

              2017/2044(BUD)             

 

Valmistelija:

Deirdre Clune (PPE)

PA – PE607.885v01-00
AM – PE608.139v02-00

Vastaava:

BUDG  –

Siegfried Mureșan (PPE)
Richard Ashworth (ECR)

 

 

·           Lausuntoluonnoksen ja budjettitarkistusten hyväksyminen

·           Tarkistusten jättämisen määräaika: 17. heinäkuuta 2017 klo 14.00

*** Koneäänestys päättyy ***

30. elokuuta 2017 klo 16.00–17.00

10.              Euroopan parlamentin brexit-koordinaattorin Guy Verhofstadtin selvitys brexit-neuvottelujen tilanteesta

EMPL/8/10135

·           Keskustelu

30. elokuuta 2017 klo 17.00–18.00

11.              Taitojen kehittäminen ja työllisyys: oppisopimuskoulutus, työharjoittelu ja vapaaehtoistyö

EMPL/8/10405

·           Tutkimuksen esittely

30. elokuuta 2017 klo 18.00–18.30

12.              Delegoitu säädös ..., jolla muutetaan 9. heinäkuuta 2015 annettua komission delegoitua asetusta Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 täydentämisestä siltä osin kuin se koskee vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten määritelmiä jäsenvaltioiden menojen korvaamiseksi komission toimesta

EMPL/8/10517

·           Komission puheenvuoro

13.              Seuraavat kokoukset

·           28. syyskuuta 2017 klo 14.00–17.30 (Bryssel)

Oikeudellinen huomautus