PDF 465kWORD 303k

 

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

 

EMPL(2017)0830_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

srijeda 30. kolovoza 2017., 9:00 – 12:30 i 15:00 – 18:30

Bruxelles

Dvorana: József Antall (4Q1)

30. kolovoza 2017., 9:00 – 10:00

1.              Usvajanje dnevnog reda

2.              Priopćenja predsjednika

3.              Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

·           15. svibnja 2017.              PV – PE608.088v01-00

·           12. lipnja 2017.              PV – PE608.087v01-00

·           21. – 22. lipnja 2017.              PV – PE607.773v01-00

4.              Provedba Europske strategije za osobe s invaliditetom

EMPL/8/09423

              2017/2127(INI)              SWD(2017)0029

 

Izvjestiteljica:

Helga Stevens (ECR)

PR – PE608.029v01-00
DT – PE604.655v01-00

Nadležni odbor:

EMPL

 

 

Mišljenja:

CULT  –

Julie Ward (S&D)

PA – PE604.815v01-00
AM – PE607.807v01-00

 

LIBE  –

Odluka: nema mišljenja

 

 

FEMM  –

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

AM – PE609.369v01-00

 

PETI  –

Cecilia Wikström (ALDE)

PA – PE606.231v01-00
AM – PE608.162v01-00

 

·           Razmatranje nacrta izvješća

·           Rok za podnošenje amandmana: 6. rujna 2017., 12:00

30. kolovoza 2017., 10:00 – 10:50

5.              Ispitivanje proporcionalnosti prije donošenja novih propisa u području profesija

EMPL/8/09036

***I              2016/0404(COD)              COM(2016)0822 – C8-0012/2017

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

PA – PE608.086v01-00

Nadležni odbor:

IMCO  –

Andreas Schwab (PPE)

PR – PE601.007v01-00
DT – PE604.616v02-00

 

·           Razmatranje nacrta mišljenja

·           Rok za podnošenje amandmana: 7. rujna 2017., 12:00

30. kolovoza 2017., 10:50 – 11:30

6.              Borba protiv nejednakosti kao sredstvo za poticanje otvaranja radnih mjesta i rasta

EMPL/8/07679

              2016/2269(INI)             

 

Izvjestitelj:

Javi López (S&D)

PR – PE606.008v01-00
AM – PE607.984v01-00

Nadležni odbor:

EMPL

 

 

Mišljenja:

ECON  –

Marisa Matias (GUE/NGL)

AM – PE606.294v01-00

 

FEMM  –

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE)

AD – PE607.813v01-00

 

·           Razmatranje amandmana

·           Rok za podnošenje amandmana: 5. srpnja 2017., 12:00

30. kolovoza 2017., 11:30 – 12:30

7.              Razmjena gledišta s Ranijom Antonopoulos, zamjenicom grčkog ministra rada, socijalne sigurnosti i socijalne solidarnosti i Nicolasom Schmitom, luksemburškim ministrom rada, zapošljavanja i socijalnog i solidarnog gospodarstva, o dodatnim mjerama potpore državama članicama EU-a koje imaju visoku nezaposlenost

EMPL/8/10499

·           Razmjena gledišta

* * *

30. kolovoza 2017., 15:00 – 16:00

*** Elektroničko glasovanje ***

8.              Izmjena Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu

EMPL/8/06557

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Izvjestiteljica:

Marita Ulvskog (S&D)

 

Nadležni odbor:

EMPL

 

 

Mišljenja:

ENVI, ITRE, JURI, JURI (AL)

 

·           Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

9.              Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018. – svi dijelovi

EMPL/8/09500

              2017/2044(BUD)             

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

Deirdre Clune (PPE)

PA – PE607.885v01-00
AM – PE608.139v02-00

Nadležni odbor:

BUDG  –

Siegfried Mureșan (PPE)
Richard Ashworth (ECR)

 

 

·           Usvajanje nacrta mišljenja i proračunskih amandmana

·           Rok za podnošenje amandmana: 17. srpnja 2017., 14:00

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

30. kolovoza 2017., 16:00 – 17:00

10.              Najnovije informacije koordinatora Europskog parlamenta za Brexit Guya Verhofstadta o pregovorima o istupanju Ujedinjene Kraljevine iz EU-a

EMPL/8/10135

·           Razmjena gledišta

30. kolovoza 2017., 17:00 – 18:00

11.              Razvoj vještina i zapošljavanje: naukovanje, pripravništvo i volontiranje

EMPL/8/10405

·           Predstavljanje studije

30. kolovoza 2017., 18:00 – 18:30

12.              Delegirani akt...o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2195 od 9. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu, u pogledu definiranja standardnih veličina jediničnih troškova i paušalnih iznosa za izdatke koje Komisija nadoknađuje državama članicama

EMPL/8/10517

·           Izlaganje Komisije

13.              Sljedeće sjednice

·           28. rujna 2017., 14:00 – 17:30 (Bruxelles)

Pravna napomena