PDF 332kWORD 305k

 

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

 

EMPL(2017)0830_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2017. augusztus 30., szerda, 9.00–12.30 és 15.00–18.30

Brüsszel

Terem: József Antall (4Q1)

2017. augusztus 30., 9.00–10.00

1.              A napirend elfogadása

2.              Az elnök közleményei

3.              A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

·           2017. május 15.              PV – PE608.088v01-00

·           2017. június 12.              PV – PE608.087v01-00

·           2017. június 21–22.              PV – PE607.773v01-00

4.              Az európai fogyatékosságügyi stratégia végrehajtása

EMPL/8/09423

              2017/2127(INI)              SWD(2017)0029

 

Előadó:

Helga Stevens (ECR)

PR – PE608.029v01-00
DT – PE604.655v01-00

Illetékes:

EMPL

 

 

Vélemény:

CULT  –

Julie Ward (S&D)

PA – PE604.815v01-00
AM – PE607.807v01-00

 

LIBE  –

Határozat: nincs vélemény

 

 

FEMM  –

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

AM – PE609.369v01-00

 

PETI  –

Cecilia Wikström (ALDE)

PA – PE606.231v01-00
AM – PE608.162v01-00

 

·           Jelentéstervezet megvitatása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2017. szeptember 6., 12.00

2017. augusztus 30., 10.00–10.50

5.              A szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági teszt

EMPL/8/09036

***I              2016/0404(COD)              COM(2016)0822 – C8-0012/2017

 

A vélemény előadója:

Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

PA – PE608.086v01-00

Illetékes:

IMCO  –

Andreas Schwab (PPE)

PR – PE601.007v01-00
DT – PE604.616v02-00

 

·           Véleménytervezet megvitatása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2017. szeptember 7., 12.00

2017. augusztus 30., 10.50–11.30

6.              Az egyenlőtlenségek elleni küzdelem mint a munkahelyteremtést és a növekedést ösztönző eszköz

EMPL/8/07679

              2016/2269(INI)             

 

Előadó:

Javi López (S&D)

PR – PE606.008v01-00
AM – PE607.984v01-00

Illetékes:

EMPL

 

 

Vélemény:

ECON  –

Marisa Matias (GUE/NGL)

AM – PE606.294v01-00

 

FEMM  –

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE)

AD – PE607.813v01-00

 

·           A módosítások megvitatása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2017. július 5., 12.00

2017. augusztus 30., 11.30–12.30

7.              Eszmecsere a magas munkanélküliség által sújtott uniós országok támogatására irányuló kiegészítő intézkedésekről Rania Antonopoulos (görög munkaügyi, társadalombiztosításért és társadalmi szolidaritásért felelős miniszterhelyettes) és Nicolas Schmit (Luxemburg munkaügyi, foglalkoztatási és a szociális és szolidáris gazdaságért felelős minisztere) részvételével

EMPL/8/10499

·           Eszmecsere

* * *

2017. augusztus 30., 15.00–16.00

*** Elektronikus szavazás ***

8.              A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosítása

EMPL/8/06557

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Előadó:

Marita Ulvskog (S&D)

 

Illetékes:

EMPL

 

 

Vélemény:

ENVI, ITRE, JURI, JURI (AL)

 

·           Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról

9.              Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz

EMPL/8/09500

              2017/2044(BUD)             

 

A vélemény előadója:

Deirdre Clune (PPE)

PA – PE607.885v01-00
AM – PE608.139v02-00

Illetékes:

BUDG  –

Siegfried Mureșan (PPE)
Richard Ashworth (ECR)

 

 

·           A véleménytervezet és a költségvetés módosításainak elfogadása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2017. július 17., 14.00

*** Elektronikus szavazás vége ***

2017. augusztus 30., 16.00–17.00

10.              Guy Verhofstadt, EP-tárgyalófél beszámolója a brexitről folytatott tárgyalások állásáról

EMPL/8/10135

·           Eszmecsere

2017. augusztus 30., 17.00–18.00

11.              Készségfejlesztés és foglalkoztatás: tanulószerződéses gyakorlati képzés, szakmai gyakorlat és önkéntesség

EMPL/8/10405

·           A tanulmány ismertetése

2017. augusztus 30., 18.00–18.30

12.              ... felhatalmazáson alapuló jogi aktus az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az átalány alapú egységköltségeknek és egyösszegű átalányoknak a tagállami kiadások Bizottság általi visszatérítése céljából való meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2015/2195 felhatalmazáson alapuló rendelet módosítására irányuló 2015. július 9-i (EU) 2015/2195 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról

EMPL/8/10517

·           A Bizottság tájékoztatója

13.              Következő ülés(ek)

·           2017. szeptember 28., 14.00–17.30 (Brüsszel)

Jogi nyilatkozat