PDF 542kWORD 304k

 

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

 

EMPL(2017)0830_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

L-Erbgħa 30 ta' Awwissu 2017, 9.00 – 12.30 u 15.00 – 18.30

Brussell

Sala: József Antall (4Q1)

It-30 ta' Awwissu 2017, 9.00 – 10.00

1.              Adozzjoni tal-aġenda

2.              Avviżi tal-president

3.              Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat ta':

·           il-15 ta' Mejju 2017              PV – PE608.088v01-00

·           it-12 ta' Ġunju 2017              PV – PE608.087v01-00

·           il-21 u t-22 ta' Ġunju 2017              PV – PE607.773v01-00

4.              L-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità

EMPL/8/09423

              2017/2127(INI)              SWD(2017)0029

 

Rapporteur:

Helga Stevens (ECR)

PR – PE608.029v01-00
DT – PE604.655v01-00

Responsabbli:

EMPL

 

 

Opinjonijiet:

CULT  –

Julie Ward (S&D)

PA – PE604.815v01-00
AM – PE607.807v01-00

 

LIBE  –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

FEMM  –

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

AM – PE609.369v01-00

 

PETI  –

Cecilia Wikström (ALDE)

PA – PE606.231v01-00
AM – PE608.162v01-00

 

·           Eżami tal-abbozz ta' rapport

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: is-6 ta' Settembru 2017, 12.00

It-30 ta' Awwissu 2017, 10.00 – 10.50

5.              Test tal-proporzjonalità qabel l-adozzjoni ta' regolamentazzjoni ġdida tal-professjonijiet

EMPL/8/09036

***I              2016/0404(COD)              COM(2016)0822 – C8-0012/2017

 

Rapporteur għal opinjoni:

Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

PA – PE608.086v01-00

Responsabbli:

IMCO  –

Andreas Schwab (PPE)

PR – PE601.007v01-00
DT – PE604.616v02-00

 

·           Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: is-7 ta' Settembru 2017, 12.00

It-30 ta' Awwissu 2017, 10.50 – 11.30

6.              Il-ġlieda kontra l-inugwaljanzi bħala xprun biex tingħata spinta lit-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi

EMPL/8/07679

              2016/2269(INI)             

 

Rapporteur:

Javi López (S&D)

PR – PE606.008v01-00
AM – PE607.984v01-00

Responsabbli:

EMPL

 

 

Opinjonijiet:

ECON  –

Marisa Matias (GUE/NGL)

AM – PE606.294v01-00

 

FEMM  –

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE)

AD – PE607.813v01-00

 

·           Eżami tal-emendi

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: il-5 ta' Lulju 2017, 12.00

It-30 ta' Awwissu 2017, 11.30 – 12.30

7.              Skambju ta' fehmiet dwar miżuri supplimentari b'appoġġ għal pajjiżi tal-UE li qed iġarrbu qgħad għoli ma' Rania Antonopoulos (Ministru Delegat tal-Greċja għax-Xogħol, is-Sigurtà Soċjali u s-Solidarjetà Soċjali) u Nicolas Schmit (Ministru tal-Lussemburgu għax-Xogħol, l-Impjiegi, u l-Ekonomija Soċjali u ta' Solidarjetà)

EMPL/8/10499

·           Skambju ta' fehmiet

* * *

It-30 ta' Awwissu 2017, 15.00 – 16.00

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

8.              Emenda tad-Direttiva 2004/37/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol

EMPL/8/06557

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Rapporteur:

Marita Ulvskog (S&D)

 

Responsabbli:

EMPL

 

 

Opinjonijiet:

ENVI, ITRE, JURI, JURI (AL)

 

·           Votazzjoni dwar il-ftehim proviżorju li jirriżulta minn negozjati interistituzzjonali

9.              Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 - it-taqsimiet kollha

EMPL/8/09500

              2017/2044(BUD)             

 

Rapporteur għal opinjoni:

Deirdre Clune (PPE)

PA – PE607.885v01-00
AM – PE608.139v02-00

Responsabbli:

BUDG  –

Siegfried Mureșan (PPE)
Richard Ashworth (ECR)

 

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni u tal-emendi tal-baġit

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: is-17 ta' Lulju 2017, 14.00

***Għeluq tal-votazzjoni elettronika***

It-30 ta' Awwissu 2017, 16.00 – 17.00

10.              Aġġornament rigward in-negozjati tal-Brexit mill-Koordinatur tal-PE dwar il-Brexit, Guy Verhofstadt

EMPL/8/10135

·           Skambju ta' fehmiet

It-30 ta' Awwissu 2017, 17.00 – 18.00

11.              L-iżvilupp tal-Ħiliet u l-Impjiegi: Apprendistat, Internships u Volontarjat

EMPL/8/10405

·           Preżentazzjoni tal-istudju

It-30 ta' Awwissu 2017, 18.00 – 18.30

12.              Att Delegat... li jemenda l-Att Delegat tal-Kummisjsoni (UE) 2015/2195 tad-9 ta' Lulju 2015 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew, fir-rigward tad-definizzjoni tal-iskali standard ta' spejjeż għal kull unità u s-somom f'daqqa għal rimborż tan-nefqa mill-Kummissjoni lill-Istati Membri

EMPL/8/10517

·           Preżentazzjoni tal-Kummissjoni

13.              Laqgħat li jmiss

·           it-28 ta' Settembru 2017, 14.00 – 17.30 (Brussell)

Avviż legali