PDF 464kWORD 1056k

 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

 

EMPL(2017)0830_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Miercuri, 30 august 2017, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q1)

30 august 2017, 9.00 - 10.00

1.              Adoptarea ordinii de zi

2.              Comunicări ale președinției

3.              Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor

·           15 mai 2017              PV – PE608.088v01-00

·           12 iunie 2017              PV – PE608.087v01-00

·           21-22 iunie 2017              PV – PE607.773v01-00

4.              Implementarea Strategiei europene pentru persoanele cu handicap

EMPL/8/09423

              2017/2127(INI)              SWD(2017)0029

 

Raportoare:

Helga Stevens (ECR)

PR – PE608.029v01-00
DT – PE604.655v01-00

Fond:

EMPL

 

 

Avize:

CULT –

Julie Ward (S&D)

PA – PE604.815v01-00
AM – PE607.807v01-00

 

LIBE –

Decizie: fără aviz

 

 

FEMM –

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

AM – PE609.369v01-00

 

PETI –

Cecilia Wikström (ALDE)

PA – PE606.231v01-00
AM – PE608.162v01-00

 

·           Examinarea proiectului de raport

·           Termen de depunere a amendamentelor: 6 septembrie 2017, 12.00

30 august 2017, 10.00 - 10.50

5.              Test de proporționalitate înainte de adoptarea unei noi reglementări a profesiilor

EMPL/8/09036

***I              2016/0404(COD)              COM(2016)0822 – C8-0012/2017

 

Raportoare pentru aviz :

Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

PA – PE608.086v01-00

Fond:

IMCO –

Andreas Schwab (PPE)

PR – PE601.007v01-00
DT – PE604.616v02-00

 

·           Examinarea proiectului de aviz

·           Termen de depunere a amendamentelor: 7 septembrie 2017, 12.00

30 august 2017, 10.50 - 11.30

6.              Combaterea inegalităților ca mijloc de impulsionare a creării de locuri de muncă și a creșterii economice

EMPL/8/07679

              2016/2269(INI)             

 

Raportor:

Javi López (S&D)

PR – PE606.008v01-00
AM – PE607.984v01-00

Fond:

EMPL

 

 

Avize:

ECON –

Marisa Matias (GUE/NGL)

AM – PE606.294v01-00

 

FEMM –

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE)

AD – PE607.813v01-00

 

·           Examinarea amendamentelor

·           Termen de depunere a amendamentelor: 5 iulie 2017, 12.00

30 august 2017, 11.30 - 12.30

7.              Schimb de opinii cu privire la măsuri suplimentare în sprijinul statelor UE care se confruntă cu un nivel ridicat al șomajului cu Rania Antonopoulos (ministrul elen delegat al muncii, securității sociale și solidarității sociale) și Nicolas Schmit (ministrul luxemburghez al muncii, ocupării forței de muncă și economiei sociale și solidare)

EMPL/8/10499

·           Schimb de opinii

* * *

30 august 2017, 15.00 - 16.00

*** Votare electronică ***

8.              Modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

EMPL/8/06557

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Raportoare:

Marita Ulvskog (S&D)

 

Fond:

EMPL

 

 

Avize:

ENVI, ITRE, JURI, JURI (AL)

 

·           Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

9.              Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 - toate secțiunile

EMPL/8/09500

              2017/2044(BUD)             

 

Raportoare pentru aviz :

Deirdre Clune (PPE)

PA – PE607.885v01-00
AM – PE608.139v02-00

Fond:

BUDG –

Siegfried Mureșan (PPE)
Richard Ashworth (ECR)

 

 

·           Adoptarea proiectului de aviz și a rectificărilor bugetare

·           Termen de depunere a amendamentelor: 17 iulie 2017, 14.00

*** Sfârșitul votării electronice ***

30 august 2017, 16.00 - 17.00

10.              Informații actualizate prezentate de Guy Verhofstadt, coordonatorul Brexit din partea PE, cu privire la negocierile privind Brexitul

EMPL/8/10135

·           Schimb de opinii

30 august 2017, 17.00 - 18.00

11.              Dezvoltarea competențelor și ocuparea forței de muncă: ucenicii, stagii și voluntariat

EMPL/8/10405

·           Prezentarea studiului

30 august 2017, 18.00 - 18.30

12.              Actul delegat... de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2195 al Comisiei din 9 iulie 2015 și de completare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește definirea baremelor standard pentru costuri unitare și a sumelor forfetare pentru rambursarea cheltuielilor statelor membre de către Comisie

EMPL/8/10517

·           Expunerea Comisiei

13.              Reuniuni următoare

·           28 septembrie 2017, 14.00 - 17.30 (Bruxelles)

Notă juridică