PDF 395kWORD 1046k

 

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

 

EMPL(2017)0830_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v sredo, 30. avgusta 2017, od 9.00 do 12.30 in od 15.00 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: József Antall (4Q1)

30. avgust 2017 od 9.00 do 10.00

1.              Sprejetje dnevnega reda

2.              Sporočila predsednika

3.              Sprejetje zapisnikov s sej:

·           15. maj 2017              PV – PE608.088v01-00

·           12. junij 2017              PV – PE608.087v01-00

·           21. in 22. junij 2017              PV – PE607.773v01-00

4.              Izvajanje evropske strategije o invalidnosti

EMPL/8/09423

              2017/2127(INI)              SWD(2017)0029

 

Poročevalka:

Helga Stevens (ECR)

PR – PE608.029v01-00
DT – PE604.655v01-00

Pristojni odbor:

EMPL

 

 

Mnenje:

CULT –

Julie Ward (S&D)

PA – PE604.815v01-00
AM – PE607.807v01-00

 

LIBE –

Sklep: brez mnenja

 

 

FEMM –

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

AM – PE609.369v01-00

 

PETI –

Cecilia Wikström (ALDE)

PA – PE606.231v01-00
AM – PE608.162v01-00

 

·           Obravnava osnutka poročila

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 6. september 2017 ob 12.00

30. avgust 2017 od 10.00 do 10.50

5.              Preskus sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev

EMPL/8/09036

***I              2016/0404(COD)              COM(2016)0822 – C8-0012/2017

 

Pripravljavka mnenja:

Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

PA – PE608.086v01-00

Pristojni odbor:

IMCO –

Andreas Schwab (PPE)

PR – PE601.007v01-00
DT – PE604.616v02-00

 

·           Obravnava osnutka mnenja

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 7. september 2017 ob 12.00

30. avgust 2017 od 10.50 do 11.30

6.              Boj proti neenakostim kot sredstvo za spodbujanje zaposlovanja in rasti

EMPL/8/07679

              2016/2269(INI)             

 

Poročevalec:

Javi López (S&D)

PR – PE606.008v01-00
AM – PE607.984v01-00

Pristojni odbor:

EMPL

 

 

Mnenje:

ECON –

Marisa Matias (GUE/NGL)

AM – PE606.294v01-00

 

FEMM –

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE)

AD – PE607.813v01-00

 

·           Obravnava predlogov sprememb

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 5. julij 2017 ob 12.00

30. avgust 2017 od 11.30 do 12.30

7.              Izmenjava mnenj z Ranio Antonopulosom (namestnikom grškega ministra za delo, socialno varnost in socialno solidarnost) in Nicolasom Schmitom (luksemburškim ministrom za delo, zaposlovanje ter socialno in solidarnostno gospodarstvo) o dodatnih ukrepih za podporo državam EU z visoko brezposelnostjo

EMPL/8/10499

·           Izmenjava mnenj

* * *

30. avgust 2017 od 15.00 do 16.00

*** Elektronsko glasovanje ***

8.              Sprememba Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu

EMPL/8/06557

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Poročevalka:

Marita Ulvskog (S&D)

 

Pristojni odbor:

EMPL

 

 

Mnenje:

ENVI, ITRE, JURI, JURI (AL)

 

·           Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

9.              Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2018 - vsi oddelki

EMPL/8/09500

              2017/2044(BUD)             

 

Pripravljavka mnenja:

Deirdre Clune (PPE)

PA – PE607.885v01-00
AM – PE608.139v02-00

Pristojni odbor:

BUDG –

Siegfried Mureșan (PPE)
Richard Ashworth (ECR)

 

 

·           Sprejetje osnutka mnenja in predlogov sprememb proračuna

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 17. julij 2017 ob 14.00

*** Konec elektronskega glasovanja ***

30. avgust 2017 od 16.00 do 17.00

10.              Najnovejše informacije koordinatorja Evropskega parlamenta za brexit Guya Verhofstadta o pogajanjih za izstop Združenega kraljestva iz EU

EMPL/8/10135

·           Izmenjava mnenj

30. avgust 2017 od 17.00 do 18.00

11.              Razvoj znanj in spretnosti ter zaposlovanje: vajeništvo, delovna praksa in prostovoljstvo

EMPL/8/10405

·           Predstavitev študije

30. avgust 2017 od 18.00 do 18.30

12.              Delegirani akt ... o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2195 z dne 9. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu v zvezi z opredelitvijo standardnih stroškov na enoto in pavšalnih zneskov za povračilo izdatkov državam članicam s strani Komisije

EMPL/8/10517

·           Predstavitev Komisije

13.              Naslednja seja

·           28. september 2017, od 14.00 do 17.30 (Bruselj)

Pravno obvestilo