PDF 182kWORD 290k

 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

 

EMPL(2019)0226_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Dinsdag 26 februari 2019, 14.30 - 15.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         18 oktober 2018 PV – PE629.563v01-00

         15 november 2018 PV – PE636.041v01-00

         19-20 november 2018 PV – PE631.793v01-00

         7 februari 2019 PV – PE634.757v01-00

         19 februari 2019 PV – PE636.073v01-00

4. Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen

*** Elektronische stemming ***

5. Evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

EMPL/8/09836

***I 2017/0085(COD) COM(2017)0253 – C8-0137/2017

 

Rapporteur:

 

David Casa (PPE)

 

Bevoegd:

 

EMPL*

 

 

 

         Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

6. Oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit

EMPL/8/12523

***I 2018/0064(COD) COM(2018)0131 – C8-0118/2018

 

Rapporteur:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Bevoegd:

 

EMPL

 

 

 

         Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

7. Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019

EMPL/8/13406

 2018/2120(INI) 

 

Rapporteur:

 

Marian Harkin (ALDE)

PR – PE631.882v01-00
AM – PE632.783v01-00

Bevoegd:

 

EMPL*

 

 

Adviezen:

 

BUDG* –

Besluit: geen advies

 

 

FEMM –

Pina Picierno (S&D)

AD – PE630.469v02-00
AM – PE631.916v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 9 januari 2019, 12.00 uur

8. Vaststelling van noodmaatregelen op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie

EMPL/8/15445

***I 2019/0019(COD) COM(2019)0053 – C8-0039/2019

 

Corapporteurs:

 

Marian Harkin (ALDE)
Jean Lambert (Verts/ALE)

PR – PE634.627v01-00
AM – PE634.790v01-00

Bevoegd:

 

EMPL

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 14 februari 2019, 18.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

9. Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2195 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, wat betreft de definitie van de standaardschalen van eenheidskosten en vaste bedragen voor de terugbetaling van uitgaven door de Commissie aan lidstaten

EMPL/8/15560

 2019/2583(DEA) C(2019)00898

 

Bevoegd:

 

EMPL

 

 

 

         Gedachtewisseling

10. Volgende vergaderingen

Datum en tijd nog te bevestigen

Laatst bijgewerkt op: 21 februari 2019Juridische mededeling