PDF 186kWORD 270k

 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

 

EMPL(2019)0318_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 18. března 2019, 17:00–18:00

Brusel

Místnost: József Antall (6Q2)

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

3. Schválení zápisů ze schůzí:

         26. února 2019 PV – PE636.206v01-00

4. Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních

*** Elektronické hlasování ***

5. Uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a z Evropského společenství pro atomovou energii

EMPL/8/15760

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Zpravodajka:

 

Marita Ulvskog (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         projednání a přijetí návrhu stanoviska ve formě dopisu

*** Konec elektronického hlasování ***

6. Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států

EMPL/8/15676

* 2019/0056(NLE) COM(2019)0151

 

Zpravodaj:

 

Miroslavs Mitrofanovs (Verts/ALE)

 

Příslušný výbor:

 

EMPL

 

 

 

         výměna názorů

         rozhodnutí o následném postupu (čl. 50 odst. 1 „bez pozměňovacích návrhů“)

7. Příští schůze

Datum a čas budou upřesněny.

Poslední aktualizace: 14. března 2019Právní upozornění