PDF 178kWORD 270k

 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

 

EMPL(2019)0318_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 18. marts 2019 kl. 17.00-18.00

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (6Q2)

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         26. februar 2019 PV – PE636.206v01-00

4. Rapport om igangværende interinstitutionelle forhandlinger

*** Elektronisk afstemning ***

5. Indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongeriges og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab

EMPL/8/15760

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Marita Ulvskog (S&D)

 

Kor.udv.:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Behandling og vedtagelse af udkast til udtalelse i form af en skrivelse

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

6. Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

EMPL/8/15676

* 2019/0056(NLE) COM(2019)0151

 

Ordfører:

 

Miroslavs Mitrofanovs (Verts/ALE)

 

Kor.udv.:

 

EMPL

 

 

 

         Drøftelse

         Valg af behandlingsform (artikel 50, stk. 1 – uden ændringsforslag)

7. Næste møder

- Dato og tidspunkt fastlægges senere

Seneste opdatering: 14. marts 2019Juridisk meddelelse