PDF 174kWORD 985k

 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

 

EMPL(2019)0318_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 18. märts 2019 kell 17.00–18.00

Brüssel

Ruum: József Antall (6Q2)

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

         26. veebruar 2019 PV – PE636.206v01-00

4. Aruanne käimasolevate institutsioonidevaheliste läbirääkimiste kohta

*** Elektrooniline hääletus ***

5. Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimine

EMPL/8/15760

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Marita Ulvskog (S&D)

 

Vastutav:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Kirja vormis arvamuse projekti läbivaatamine ja vastuvõtmine

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

6. Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised

EMPL/8/15676

* 2019/0056(NLE) COM(2019)0151

 

Raportöör:

 

Miroslavs Mitrofanovs (Verts/ALE)

 

Vastutav:

 

EMPL

 

 

 

         Arvamuste vahetus

         Otsus menetluse kohta (artikli 50 lõige 1 – muudatusettepanekuteta)

7. Järgmised koosolekud

– Kuupäev ja kellaaeg kinnitamisel

Viimane päevakajastamine: 13. märts 2019Õigusalane teave