PDF 180kWORD 270k

 

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

 

EMPL(2019)0318_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2019. március 18., hétfő, 17.00–18.00

Brüsszel

Terem: József Antall (6Q2)

1. A napirend elfogadása

2. Az elnök közleményei

3. A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

         2019. február 26. PV – PE636.206v01-00

4. Jelentés a folyamatban levő intézményközi tárgyalásokról

*** Elektronikus szavazás ***

5. A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből való kilépéséről szóló megállapodás megkötése

EMPL/8/15760

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

A vélemény előadója:

 

Marita Ulvskog (S&D)

 

Illetékes:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Levél formájában megfogalmazott véleménytervezet megvitatása és elfogadása

*** Elektronikus szavazás vége ***

6. A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások

EMPL/8/15676

* 2019/0056(NLE) COM(2019)0151

 

Előadó:

 

Miroslavs Mitrofanovs (Verts/ALE)

 

Illetékes:

 

EMPL

 

 

 

         Eszmecsere

         Határozat az eljárásról (50. cikk (1) bekezdés – „módosítás nélkül”)

7. Következő ülés(ek)

– a dátum és az időpont megerősítendő

Utolsó frissítés: 2019. március 13.Jogi nyilatkozat