PDF 182kWORD 270k

 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

 

EMPL(2019)0318_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. kovo 18 d., pirmadienis, 17.00–18.00 val.

Briuselis

Salė: József Antall (6Q2)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. vasario 26 d. PV – PE636.206v01-00

4. Vykstančių tarpinstitucinių derybų ataskaita

*** Elektroninis balsavimas ***

5. Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymas

EMPL/8/15760

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Nuomonės referentė:

 

Marita Ulvskog (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Laiško forma pateikto nuomonės projekto svarstymas ir tvirtinimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

6. Valstybių narių užimtumo gairės

EMPL/8/15676

* 2019/0056(NLE) COM(2019)0151

 

Pranešėjas:

 

Miroslavs Mitrofanovs (Verts/ALE)

 

Atsakingas komitetas:

 

EMPL

 

 

 

         Keitimasis nuomonėmis

         Sprendimas dėl taikytinos procedūros (50 straipsnio 1 dalis, „be pakeitimų“)

7. Kiti posėdžiai

- Data ir laikas dar nepatvirtinti

Atnaujinta: 2019 m. kovo 12 d.Teisinis pranešimas