PDF 183kWORD 270k

 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

 

EMPL(2019)0318_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 18. martā, plkst. 17.00–18.00

Briselē

Telpa: József Antall (6Q2)

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 26. februārī PV – PE636.206v01-00

4. Atskaite par notiekošajām iestāžu sarunām

*** Elektroniskā balsošana ***

5. Priekšlikums par to, lai parakstītu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas

EMPL/8/15760

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Marita Ulvskog (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Atzinuma projekta vēstules veidā izskatīšana un pieņemšana

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

6. Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes

EMPL/8/15676

* 2019/0056(NLE) COM(2019)0151

 

Referents:

 

Miroslavs Mitrofanovs (Verts/ALE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

EMPL

 

 

 

         Viedokļu apmaiņa

         Lēmums par piemērojamo procedūru (50. panta 1. punkts — bez grozījumiem)

7. Nākamās sanāksmes

– Datums un laiks vēl jāapstiprina

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. martsJuridisks paziņojums