PDF 188kWORD 270k

 

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

 

EMPL(2019)0318_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tnejn 18 ta' Marzu 2019, 17.00 – 18.00

Brussell

Sala: József Antall (6Q2)

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

3. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         is-26 ta' Frar 2019 PV – PE636.206v01-00

4. Rapport dwar in-negozjati interistituzzjonali li għaddejjin bħalissa

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

5. Konklużjoni tal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

EMPL/8/15760

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Marita Ulvskog (S&D)

 

Responsabbli:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Eżami u adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni f'forma ta' ittra

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

6. Linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi

EMPL/8/15676

* 2019/0056(NLE) COM(2019)0151

 

Rapporteur:

 

Miroslavs Mitrofanovs (Verts/ALE)

 

Responsabbli:

 

EMPL

 

 

 

         Skambju ta' fehmiet

         Deċiżjoni dwar il-proċedura li għandha tintuża (Artikolu 50(1), "mingħajr emendi")

7. Laqgħat li jmiss

- Id-data u l-ħin għadhom pendenti

Aġġornata l-aħħar: 12 ta' Marzu 2019Avviż legali