PDF 177kWORD 270k

 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

 

EMPL(2019)0318_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 18 maart 2019, 17.00 - 18.00 uur

Brussel

Zaal: József Antall (6Q2)

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         26 februari 2019 PV – PE636.206v01-00

4. Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen

*** Elektronische stemming ***

5. Sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

EMPL/8/15760

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Marita Ulvskog (S&D)

 

Bevoegd:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Behandeling en goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

*** Einde elektronische stemming ***

6. Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

EMPL/8/15676

* 2019/0056(NLE) COM(2019)0151

 

Rapporteur:

 

Miroslavs Mitrofanovs (Verts/ALE)

 

Bevoegd:

 

EMPL

 

 

 

         Gedachtewisseling

         Besluit inzake de te volgen procedure (art. 50, lid 1, "zonder amendementen")

7. Volgende vergaderingen

- Datum en tijd nog te bevestigen

Laatst bijgewerkt op: 13 maart 2019Juridische mededeling