PDF 188kWORD 270k

 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

 

EMPL(2019)0318_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 18 marca 2019 r., w godz. 17.00 – 18.00

Bruksela

Sala: József Antall (6Q2)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         26 lutego 2019 r. PV – PE636.206v01-00

4. Sprawozdanie z bieżących negocjacji międzyinstytucjonalnych

*** Głosowanie elektroniczne ***

5. Zawarcie umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

EMPL/8/15760

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Marita Ulvskog (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Rozpatrzenie i przyjęcie projektu opinii w formie pisma

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

6. Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich

EMPL/8/15676

* 2019/0056(NLE) COM(2019)0151

 

Sprawozdawca:

 

Miroslavs Mitrofanovs (Verts/ALE)

 

Przedm. właśc.:

 

EMPL

 

 

 

         Wymiana poglądów

         Decyzja w sprawie procedury (art. 50 ust. 1 bez poprawek)

7. Następne posiedzenia

– Data i godzina do potwierdzenia

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2019Informacja prawna