PDF 183kWORD 986k

 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

 

EMPL(2019)0318_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 18 martie 2019, 17.00 - 18.00

Bruxelles

Sala: József Antall (6Q2)

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         26 februarie 2019 PV – PE636.206v01-00

4. Raport privind negocierile interinstituționale în curs

*** Votare electronică ***

5. Încheierea acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

EMPL/8/15760

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Raportoare pentru aviz:

 

Marita Ulvskog (S&D)

 

Comisie competentă:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Examinarea și adoptarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare

*** Sfârșitul votării electronice ***

6. Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

EMPL/8/15676

* 2019/0056(NLE) COM(2019)0151

 

Raportor:

 

Miroslavs Mitrofanovs (Verts/ALE)

 

Comisie competentă:

 

EMPL

 

 

 

         Schimb de opinii

         Decizie privind procedura care trebuie aplicată [articolul 50 alineatul (1), „fără amendamente"]

7. Reuniuni următoare

- Data și ora urmează a fi confirmate

Ultima actualizare: 13 martie 2019Notă juridică