PDF 176kWORD 270k

 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

 

EMPL(2019)0318_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 18 mars 2019 kl. 17.00–18.00

Bryssel

Lokal: József Antall (6Q2)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         26 februari 2019 PV – PE636.206v01-00

4. Rapport om pågående interinstitutionella förhandlingar

*** Elektronisk omröstning ***

5. Ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

EMPL/8/15760

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Marita Ulvskog (S&D)

 

Ansv. utsk.:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Behandling och antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

6. Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

EMPL/8/15676

* 2019/0056(NLE) COM(2019)0151

 

Föredragande:

 

Miroslavs Mitrofanovs (Verts/ALE)

 

Ansv. utsk.:

 

EMPL

 

 

 

         Diskussion

         Beslut om vilket förfarande som ska tillämpas (artikel 50.1 – utan ändringsförslag)

7. Kommande sammanträden

– Datum och klockslag fastställs senare

Senaste uppdatering: 12 mars 2019Rättsligt meddelande