PDF 177kWORD 266k

 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

 

EMPL(2019)0402_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. balandžio 2 d., antradienis, 11.30–12.30 val.

Briuselis

Salė: József Antall (6Q2)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. kovo 18 d. PV – PE637.244v01-00

*** Elektroninis balsavimas ***

4. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas

EMPL/8/08764

 

Pranešėjas:

 

Guillaume Balas (S&D)

 

 

         Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas (dar nepatvirtinta)

5. Bendros Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais ir pagrįstos iš imčių surinktais individualaus lygmens duomenimis, sistemos nustatymas

EMPL/8/07616

 

Pranešėjas:

 

Tamás Meszerics (Verts/ALE)

 

 

         Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas (dar nepatvirtinta)

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

6. Kikit posėdžiai – data ir laikas dar nepatvirtinti

Atnaujinta: 2019 m. kovo 28 d.Teisinis pranešimas