PDF 172kWORD 266k

 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

 

EMPL(2019)0402_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Dinsdag 2 april 2019, 11.30 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (6Q2)

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         18 maart 2019 PV – PE637.244v01-00

*** Elektronische stemming ***

4. Coördinatie van socialezekerheidsstelsels

EMPL/8/08764

 

Rapporteur:

 

Guillaume Balas (S&D)

 

 

         Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord (nog te bevestigen)

5. Vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens, op basis van gegevens die op individueel niveau worden verzameld door middel van steekproeven

EMPL/8/07616

 

Rapporteur:

 

Tamás Meszerics (Verts/ALE)

 

 

         Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord (nog te bevestigen)

*** Einde elektronische stemming ***

6. Volgende vergaderingen - datum en tijd nog te bevestigen

Laatst bijgewerkt op: 27 maart 2019Juridische mededeling