PDF 184kWORD 266k

 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

 

EMPL(2019)0402_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Wtorek 2 kwietnia 2019 r., w godz. 11.30 – 12.30

Bruksela

Sala: József Antall (6Q2)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         18 marca 2019 r. PV – PE637.244v01-00

*** Głosowanie elektroniczne ***

4. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

EMPL/8/08764

 

Sprawozdawca:

 

Guillaume Balas (S&D)

 

 

         Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych (do potwierdzenia)

5. Ustanowienie wspólnych ram europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby

EMPL/8/07616

 

Sprawozdawca:

 

Tamás Meszerics (Verts/ALE)

 

 

         Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych (do potwierdzenia)

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

6. Kolejne posiedzenia – data i godzina do potwierdzenia

Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2019Informacja prawna