PDF 182kWORD 266k

 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

 

EMPL(2019)0402_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 2. apríla 2019 od 11.30 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (6Q2)

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         18. marca 2019 PV – PE637.244v01-00

*** Elektronické hlasovanie ***

4. Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia

EMPL/8/08764

 

Spravodajca:

 

Guillaume Balas (S&D)

 

 

         Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní (má sa potvrdiť)

5. Zavedenie spoločného rámca pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností na základe údajov na individuálnej úrovni získavaných zo vzoriek

EMPL/8/07616

 

Spravodajca:

 

Tamás Meszerics (Verts/ALE)

 

 

         Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní (má sa potvrdiť)

*** Koniec elektronického hlasovania ***

6. Nasledujúce schôdze – dátum a čas sa majú potvrdiť

Posledná úprava: 27. marca 2019Právne oznámenie