PDF 174kWORD 1009k

 

Комисия по заетост и социални въпроси

 

EMPL(2019)0415_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 15 април 2019 г., 19.30–20.30 ч.

Страсбург

Зала „Унстън Чърчил“ (200)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         2 април 2019 г. PV – PE637.497v01-00

4. Координация на системите за социална сигурност

EMPL/8/08764

***I 2016/0397(COD) COM(2016)0815 – C8-0521/2016

 

Докладчик:

 

Гийом Балас (S&D)

 

Водеща:

 

EMPL

 

 

Подпомагащи:

 

BUDG, LIBE, FEMM, PETI

 

         Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори (подлежи на потвърждение)

5. Сключване на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

EMPL/8/15760

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Докладчик по становище:

 

Марита Улвског (S&D)

 

Водеща:

 

AFCO –

Ги Верхофстад (ALDE)

 

 

         Приемане на проекта на становище под формата на писмо (подлежи на потвърждение)

* * *

Последно осъвременяване: 12 април 2019 г.Правна информация