PDF 170kWORD 271k

 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

 

EMPL(2019)0415_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 15. april 2019 kl. 19.30-20.30

Strasbourg

Mødelokale: Winston Churchill (200)

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         2. april 2019 PV – PE637.497v01-00

4. Koordinering af de sociale sikringsordninger

EMPL/8/08764

***I 2016/0397(COD) COM(2016)0815 – C8-0521/2016

 

Ordfører:

 

Guillaume Balas (S&D)

 

Kor.udv.:

 

EMPL

 

 

Udtalelser:

 

BUDG, LIBE, FEMM, PETI

 

         Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger (bekræftes senere)

5. Indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongeriges og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab

EMPL/8/15760

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Marita Ulvskog (S&D)

 

Kor.udv.:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse i form af en skrivelse (bekræftes senere)

* * *

Seneste opdatering: 12. april 2019Juridisk meddelelse