PDF 168kWORD 985k

 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

 

EMPL(2019)0415_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 15. aprill 2019 kell 19.30–20.30

Strasbourg

Ruum: Winston Churchill (200)

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

         2. aprill 2019 PV – PE637.497v01-00

4. Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine

EMPL/8/08764

***I 2016/0397(COD) COM(2016)0815 – C8-0521/2016

 

Raportöör:

 

Guillaume Balas (S&D)

 

Vastutav:

 

EMPL

 

 

Arvamused:

 

BUDG, LIBE, FEMM, PETI

 

         Institutsioonidevahelistest läbirääkimistest tuleneva esialgse kokkuleppe hääletus (kinnitamata)

5. Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimine

EMPL/8/15760

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Marita Ulvskog (S&D)

 

Vastutav:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Kirja vormis arvamuse projekti vastuvõtmine (kinnitamata)

* * *

Viimane päevakajastamine: 10. aprill 2019Õigusalane teave