PDF 175kWORD 271k

 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

 

EMPL(2019)0415_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. balandžio 15 d., pirmadienis, 19.30–20.30 val.

Strasbūras

Salė: Winston Churchill (200)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. balandžio 2 d. PV – PE637.497v01-00

4. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas

EMPL/8/08764

***I 2016/0397(COD) COM(2016)0815 – C8-0521/2016

 

Pranešėjas:

 

Guillaume Balas (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

EMPL

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

BUDG, LIBE, FEMM, PETI

 

         Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas (dar nepatvirtinta)

5. Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymas

EMPL/8/15760

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Nuomonės referentė:

 

Marita Ulvskog (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Laiško forma pateikto nuomonės projekto tvirtinimas (dar nepatvirtinta)

* * *

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 11 d.Teisinis pranešimas