PDF 176kWORD 271k

 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

 

EMPL(2019)0415_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 15. aprīlī, plkst. 19.30–20.30

Strasbūra

Telpa: Winston Churchill (200)

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 2. aprīlī PV – PE637.497v01-00

4. Sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācija

EMPL/8/08764

***I 2016/0397(COD) COM(2016)0815 – C8-0521/2016

 

Referents:

 

Guillaume Balas (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

EMPL

 

 

Atzinumi:

 

BUDG, LIBE, FEMM, PETI

 

         Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos (vēl jāapstiprina)

5. Priekšlikums par to, lai parakstītu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas

EMPL/8/15760

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Marita Ulvskog (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Atzinuma projekta vēstules veidā pieņemšana (vēl jāapstiprina)

* * *

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 9. aprīlisJuridisks paziņojums