PDF 170kWORD 271k

 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

 

EMPL(2019)0415_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 15 april 2019, 19.30 - 20.30 uur

Straatsburg

Zaal: Winston Churchill (200)

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         2 april 2019 PV – PE637.497v01-00

4. Coördinatie van socialezekerheidsstelsels

EMPL/8/08764

***I 2016/0397(COD) COM(2016)0815 – C8-0521/2016

 

Rapporteur:

 

Guillaume Balas (S&D)

 

Bevoegd:

 

EMPL

 

 

Adviezen:

 

BUDG, LIBE, FEMM, PETI

 

         Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord (nog te bevestigen)

5. Sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

EMPL/8/15760

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Marita Ulvskog (S&D)

 

Bevoegd:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm (nog te bevestigen)

* * *

Laatst bijgewerkt op: 11 april 2019Juridische mededeling