PDF 178kWORD 271k

 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

 

EMPL(2019)0415_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 15 kwietnia 2019 r., w godz. 19.30–20.30

Strasburg

Sala: Winston Churchill (200)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         2 kwietnia 2019 r. PV – PE637.497v01-00

4. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

EMPL/8/08764

***I 2016/0397(COD) COM(2016)0815 – C8-0521/2016

 

Sprawozdawca:

 

Guillaume Balas (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

EMPL

 

 

Opiniodawcza:

 

BUDG, LIBE, FEMM, PETI

 

         Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych (do potwierdzenia)

5. Zawarcie umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

EMPL/8/15760

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Marita Ulvskog (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Przyjęcie projektu opinii w formie pisma (do potwierdzenia)

* * *

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2019Informacja prawna