PDF 173kWORD 987k

 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

 

EMPL(2019)0415_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 15 aprilie 2019, 19.30 - 20.30

Strasbourg

Sala: Winston Churchill (200)

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         2 aprilie 2019 PV – PE637.497v01-00

4. Coordonarea sistemelor de securitate socială

EMPL/8/08764

***I 2016/0397(COD) COM(2016)0815 – C8-0521/2016

 

Raportor:

 

Guillaume Balas (S&D)

 

Comisie competentă:

 

EMPL

 

 

Avize:

 

BUDG, LIBE, FEMM, PETI

 

         Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale (de confirmat)

5. Încheierea acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

EMPL/8/15760

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Raportoare pentru aviz:

 

Marita Ulvskog (S&D)

 

Comisie competentă:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Adoptarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare (de confirmat)

* * *

Ultima actualizare: 12 aprilie 2019Notă juridică