PDF 168kWORD 271k

 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

 

EMPL(2019)0415_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 15 april 2019 kl. 19.30–20.30

Strasbourg

Lokal: Winston Churchill (200)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         2 april 2019 PV – PE637.497v01-00

4. Samordning av de sociala trygghetssystemen

EMPL/8/08764

***I 2016/0397(COD) COM(2016)0815 – C8-0521/2016

 

Föredragande:

 

Guillaume Balas (S&D)

 

Ansvarigt utskott:

 

EMPL

 

 

Rådgivande utskott:

 

BUDG, LIBE, FEMM, PETI

 

         Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar (preliminärt)

5. Ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

EMPL/8/15760

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Marita Ulvskog (S&D)

 

Ansvarigt utskott:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse (preliminärt)

* * *

Senaste uppdatering: 11 april 2019Rättsligt meddelande