PDF 159kWORD 260k

 

Комисия по заетост и социални въпроси

 

EMPL(2019)0710_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Учредително заседание

Сряда, 10 юли 2019 г., 15.15–15.45 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (2Q2)

Откриване на заседанието от временното председателство

1. Избор на председател

под председателството на новоизбрания председател

2. Избор на първи заместник-председател

3. Избор на втори заместник-председател

4. Избор на трети заместник-председател

5. Избор на четвърти заместник-председател

6. Съобщения на председателя

7. Следващи заседания

         24 юли 2019 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 8 юли 2019 г.Правна информация