PDF 158kWORD 260k

 

Комисия по заетост и социални въпроси

 

EMPL(2019)0715_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Уредително заседание

Понеделник, 15 юли 2019 г., 20.00–21.00 ч.

Страсбург

Зала „Уинстън Чърчил“ (200)

Откриване на заседанието от временното председателство

1. Избор на председател

под председателството на новоизбрания председател

2. Избор на първи заместник-председател

3. Избор на втори заместник-председател

4. Избор на трети заместник-председател

5. Избор на четвърти заместник-председател

6. Съобщения на председателя

7. Следващи заседания

         24 юли 2019 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 12 юли 2019 г.Правна информация