PDF 159kWORD 260k

 

Комисия по заетост и социални въпроси

 

EMPL(2019)0718_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Уредително заседание

Четвъртък, 18 юли 2019 г., 10.00–11.00 ч.

Страсбург

Зала: „Луиз Вайс“ (N1.4)

Откриване на заседанието от временното председателство

1. Избор на председател

под председателството на новоизбрания председател

2. Избор на първи заместник-председател

3. Избор на втори заместник-председател

4. Избор на трети заместник-председател

5. Избор на четвърти заместник-председател

6. Съобщения на председателя

7. Следващи заседания

         24 юли 2019 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 19 юли 2019 г.Правна информация