PDF 173kWORD 980k

 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

 

EMPL(2019)0724_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. liepos 24 d., trečiadienis, 9.00–12.30 val.

Briuselis

Salė: József Antall (2Q2)

2019 m. liepos 24 d. 9.00–10.45 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. liepos 10 d. PV – PE639.711v01-00

         2019 m. liepos 15 d. PV – PE639.765v01-00

         2019 m. liepos 18 d. PV – PE639.800v02-00

4. Keitimasis nuomonėmis su Timo Harakka (Suomijos užimtumo ministras) ir Aino-Kaisa Pekonen (Suomijos socialinių reikalų ir sveikatos ministrė)

EMPL/9/00508

         Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės programos pristatymas

2019 m. liepos 24 d. 10.45–10.50 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

5. Bendros Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais ir pagrįstos iš imčių surinktais individualaus lygmens duomenimis, sistemos nustatymas

***I 2016/0264(COD) COM(2016)0551 – C8-0345/2016

Klaidų sąrašo tvirtinimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

6. Kiti posėdžiai

         2019 m. rugsėjo 3 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

* * *

2019 m. liepos 24 d. 11.00–12.30 val.

Uždaras

7. Koordinatorių posėdis

Atnaujinta: 2019 m. liepos 23 d.Teisinis pranešimas