PDF 175kWORD 263k

 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

 

EMPL(2019)0724_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2019. gada 24. jūlijā, plkst. 9.00–12.30

Briselē

Telpa: József Antall (2Q2)

2019. gada 24. jūlijā plkst. 9.00–10.45

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 10. jūlijā PV – PE639.711v01-00

         2019. gada 15. jūlijā PV – PE639.765v01-00

         2019. gada 18. jūlijā PV – PE639.800v02-00

4. Viedokļu apmaiņa ar Somijas nodarbinātības ministru Timo Harakka un Somijas sociālo lietu un veselības ministri Aino-Kaisa Pekonen

EMPL/9/00508

         Padomes prezidentūras programmas izklāsts

2019. gada 24. jūlijā plkst. 10.45–10.50

*** Elektroniskā balsošana ***

5. Vienotas sistēmas izveide tādai Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām, kuras pamatā ir no izlasēm savākti dati individuālā līmenī

***I 2016/0264(COD) COM(2016)0551 – C8-0345/2016

Kļūdu labojuma pieņemšana

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

6. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 3. septembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

* * *

2019. gada 24. jūlijā plkst. 11.00–12.30

Aiz slēgtām durvīm

7. Koordinatoru sanāksme

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 23. jūlijsJuridisks paziņojums