PDF 177kWORD 285k

 

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

 

EMPL(2019)0903_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tlieta 3 ta' Settembru 2019, 9.00 – 12.30 u 15.30 – 19.30

Brussell

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

It-3 ta' Settembru 2019, 9.00 – 9.25

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

3. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         l-24 ta' Lulju 2019 PV – PE639.891v01-00

4. Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - it-taqsimiet kollha

EMPL/9/00546

 2019/2028(BUD) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

PA – PE639.697v01-00
AB – PE640.623v01-00

Responsabbli:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: il-5 ta' Settembru 2019, 12.00

It-3 ta' Settembru 2019, 9.25 – 9.30

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

5. Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - it-taqsimiet kollha

EMPL/9/00546

 2019/2028(BUD) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

 

Responsabbli:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Adozzjoni tal-emendi baġitarji

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

It-3 ta' Settembru 2019, 9.30 – 10.15

6. Impjiegi u politiki soċjali taż-żona tal-euro

EMPL/9/00754

 

Rapporteur:

 

Yana Toom (Renew)

PR – PE639.822v01-00

 

         Eżami tal-abbozz ta' rapport

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: il-5 ta' Settembru 2019, 12.00

It-3 ta' Settembru 2019, 10.15 – 11.45

7. Skambju ta' fehmiet ma' Joost Korte (Direttur Ġenerali ta' DĠ EMPL)

EMPL/9/00755

         Skambju ta' fehmiet

It-3 ta' Settembru 2019, 11.45 – 12.30

8. Preżentazzjoni tal-istudju "L-UE u l-ILO: Insawru l-Futur tax-Xogħol"

EMPL/9/00753

         Skambju ta' fehmiet

* * *

It-3 ta' Settembru 2019, 15.30 – 17.00

Bil-magħluq

9. Laqgħa tal-koordinaturi

It-3 ta' Settembru 2019, 17.00 – 18.30

10. Skambju ta' fehmiet ma' Marianne Thyssen (Kummissarju) dwar l-istat attwali rigward ir-reviżjoni tar-regoli tal-UE dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali

EMPL/9/01129

         Skambju ta' fehmiet

It-3 ta' Settembru 2019, 18.30 – 19.30

Bil-magħluq

11. Laqgħa tal-koordinaturi

12. Laqgħat li jmiss

         it-23 ta' Settembru 2019, 15.00 – 18.30 (Brussell)

         l-24 ta' Settembru 2019, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30 (Brussell)

Aġġornata l-aħħar: 30 ta' Awwissu 2019Avviż legali