PDF 164kWORD 284k

 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

 

EMPL(2019)0924_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Tiistai 24. syyskuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.00

Bryssel

Kokoushuone: Paul-Henri Spaak (3C050)

24. syyskuuta 2019 klo 9.00–9.30

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

3. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         3. syyskuuta 2019 PV – PE641.077v01-00

4. Euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka

EMPL/9/00754

 

Esittelijä:

 

Yana Toom (Renew)

PR – PE639.822v01-00
AM – PE639.999v01-00

 

         Tarkistusten käsittely

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 5. syyskuuta 2019 klo 12.00

24. syyskuuta 2019 klo 9.30–9.50

*** Koneäänestys ***

5. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat

EMPL/9/00546

 2019/2028(BUD) 

 

Valmistelija:

 

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

PA – PE639.697v01-00
AM – PE641.080v01-00
AB – PE640.623v01-00

Vastaava:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 5. syyskuuta 2019 klo 12.00

*** Koneäänestys päättyy ***

24. syyskuuta 2019 klo 9.50–11.40

6. Keskustelu EMPL-valiokunnan toimialaan liittyvien erillisvirastojen johtajien kanssa

EMPL/9/01236

         Keskustelu

24. syyskuuta 2019 klo 11.40–12.30

7. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) annetun asetuksen (EU) N:o 1309/2013 muuttamisesta

EMPL/9/01205

***I 2019/0180(COD) COM(2019)0397 – C9-0109/2019

 

Esittelijä:

 

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

PR – PE641.097v01-00

Vastaava:

 

EMPL

 

 

Lausunto:

 

BUDG

 

 

 

         Komission puheenvuoro

         Mietintöluonnoksen käsittely

* * *

24. syyskuuta 2019 klo 14.30–18.00

8. EMPL-valiokunnan johdantoseminaari: saavutukset ja tulevat haasteet

EMPL/9/01234

         Katso erillinen esityslistaluonnos

Politiikkayksikkö A:n järjestämä työpaja

9. Seuraavat kokoukset

         2. lokakuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

         3. lokakuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.00–17.30

Päivitetty viimeksi: 12. syyskuuta 2019Oikeudellinen huomautus