PDF 170kWORD 284k

 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

 

EMPL(2019)0924_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Dinsdag 24 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.00 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

24 september 2019, 9.00 - 9.30 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         3 september 2019 PV – PE641.077v01-00

4. Werkgelegenheids- en sociaal beleid in de eurozone

EMPL/9/00754

 

Rapporteur:

 

Yana Toom (Renew)

PR – PE639.822v01-00
AM – PE639.999v01-00

 

         Behandeling amendementen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 5 september 2019, 12.00 uur

24 september 2019, 9.30 - 9.50 uur

*** Elektronische stemming ***

5. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

EMPL/9/00546

 2019/2028(BUD) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

PA – PE639.697v01-00
AM – PE641.080v01-00
AB – PE640.623v01-00

Bevoegd:

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 5 september 2019, 12.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

24 september 2019, 9.50 - 11.40 uur

6. Gedachtewisseling met de directeuren van de agentschappen op het bevoegdheidsterrein van EMPL

EMPL/9/01236

         Gedachtewisseling

24 september 2019, 11.40 - 12.30 uur

7. Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1309/2013 betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering

EMPL/9/01205

***I 2019/0180(COD) COM(2019)0397 – C9-0109/2019

 

Rapporteur:

 

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

PR – PE641.097v01-00

Bevoegd:

 

EMPL

 

 

Adviezen:

 

BUDG

 

 

 

         Uiteenzetting door de Commissie

         Behandeling ontwerpverslag

* * *

24 september 2019, 14.30 - 18.00 uur

8. EMPL inleidende workshop: geboekte resultaten en toekomstige uitdagingen

EMPL/9/01234

         Zie afzonderlijke ontwerpagenda

Workshop georganiseerd door beleidsondersteunende afdeling A

9. Volgende vergaderingen

         2 oktober 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

         3 oktober 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.00 - 17.30 uur

Laatst bijgewerkt op: 12 september 2019Juridische mededeling