PDF 169kWORD 1008k

 

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

 

EMPL(2019)1002_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

srijeda 2. listopada 2019., 9:00 – 12:30

Bruxelles

Dvorana: Paul-Henri Spaak (3C050)

2. listopada 2019., 9:00 – 10:00

Zatvoreno za javnost

1. Sastanak koordinatora

* * *

2. listopada 2019., 10:00 – 10:45

2. Usvajanje dnevnog reda

3. Priopćenja predsjedateljice

*** Elektroničko glasovanje ***

4. Europski socijalni fond plus (ESF+)

EMPL/9/01375

***I 2018/0206(COD) COM(2018)0382 – C8-0232/2018

 

Izvjestitelj:

 

David Casa (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

EMPL

 

 

         Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

5. Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1309/2013 o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014.–2020.)

EMPL/9/01205

***I 2019/0180(COD) COM(2019)0397 – C9-0109/2019

 

Izvjestiteljica:

 

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

PR – PE641.097v01-00
AM – PE641.274v01-00

Nadležni odbor:

 

EMPL

 

 

Mišljenja:

 

BUDG

 

 

         Usvajanje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 25. rujna 2019., 12:00

6. Politika zapošljavanja i socijalna politika europodručja

EMPL/9/00754

 2019/2111(INI) 

 

Izvjestiteljica:

 

Yana Toom (Renew)

PR – PE639.822v01-00
AM – PE639.999v02-00

Nadležni odbor:

 

EMPL

 

 

         Usvajanje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 5. rujna 2019., 12:00

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

2. listopada 2019., 10:45 – 11:30

7. Tematsko izvješće Europskog revizorskog suda o Fondu europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)

EMPL/9/01374

         Razmjena gledišta

2. listopada 2019., 11:30 – 12:30

8. Razno

9. Sljedeće sjednice

         7. listopada 2019. (Bruxelles)

Posljednje ažuriranje: 30. rujna 2019.Pravna napomena