PDF 163kWORD 987k

 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

 

EMPL(2019)1007_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 7 octombrie 2019, 15.30 - 17.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

7 octombrie 2019, 15.30 - 17.00

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         24 septembrie 2019 PV – PE641.263v01-00

4. Audierea candidaților care vor fi desemnați experți în cadrul consiliilor de administrație ale Cedefop, Eurofound, EU-OSHA și ELA

EMPL/9/01452

         Audiere

7 octombrie 2019, 17.00 - 17.30

*** Votare electronică ***

5. Numirea candidaților care vor fi desemnați experți în cadrul consiliilor de administrație ale Cedefop, Eurofound, EU-OSHA și ELA

EMPL/9/01453

6. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile

EMPL/9/00546

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Raportoare pentru aviz:

 

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

AD – PE639.697v02-00

Comisie competentă:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

Avize:

 

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

- Redepunerea amendamentelor bugetare ale Comisiei EMPL în sesiunea plenară
- de confirmat

*** Sfârșitul votării electronice ***

7. Reuniuni următoare

         14 octombrie 2019, 15.00 - 18.30

- de confirmat

Ultima actualizare: 1 octombrie 2019Notă juridică