PDF 171kWORD 280k

 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

 

EMPL(2019)1105_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Úterý 5. listopadu 2019, 9:00–12:30

Brusel

Místnost: József Antall (4Q2)

5. listopadu 2019, 9:00–10:00

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

Koordinace systémů sociálního zabezpečení

EMPL/9/00193

 

Zpravodajka:

 

Gabriele Bischoff (S&D)

 

 

         zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)

3. Schválení zápisů ze schůzí:

         2. října 2019 PV – PE641.359v02-00

4. Mobilita pracovní síly a uznávání v případě regulovaných povolání

EMPL/9/01609

         Prezentace studie: Milieu Consulting SPRL

5. listopadu 2019, 10:00–10:05

*** Elektronické hlasování ***

5. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgie

EMPL/9/01526

 2019/2114(BUD) COM(2019)0442 – C9-0127/2019

 

Zpravodaj:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

PR – PE641.413v01-00
AM – PE642.946v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska ve formě dopisu

*** Konec elektronického hlasování ***

5. listopadu 2019, 10:05–11:00

6. Aktuální stav zaměstnanosti osob s poruchami autistického spektra v Evropě: překážky, osvědčené postupy a trendy

EMPL/9/01610

         Prezentace: Autism Europe

5. listopadu 2019, 11:00–11:30

7. Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům

EMPL/9/01443

 2019/2837(DEA) C(2019)06861

 

Příslušný výbor:

 

EMPL

 

 

 

         vystoupení Komise

5. listopadu 2019, 11:30–12:30

8. Různé

9. Příští schůze

         12. listopadu 2019, 14:30–18:30 (Brusel)

Poslední aktualizace: 28. října 2019Právní upozornění