PDF 171kWORD 280k

 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

 

EMPL(2019)1105_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Tirsdag den 5. november 2019 kl. 9.00-12.30

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (4Q2)

Den 5. november 2019 kl. 9.00-10.00

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

Koordinering af de sociale sikringsordninger

EMPL/9/00193

 

Ordfører:

 

Gabriele Bischoff (S&D)

 

 

         Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 74, stk. 3)

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         2. oktober 2019 PV – PE641.359v02-00

4. Arbejdskraftens bevægelighed og anerkendelse af kvalifikationer i de lovregulerede erhverv

EMPL/9/01609

         Præsentation af en undersøgelse ved Milieu Consulting SPRL

Den 5. november 2019 kl. 10.00-10.05

*** Elektronisk afstemning ***

5. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgien

EMPL/9/01526

 2019/2114(BUD) COM(2019)0442 – C9-0127/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

Kor.udv.:

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

PR – PE641.413v01-00
AM – PE642.946v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse i form af en skrivelse

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

Den 5. november 2019 kl. 10.05-11.00

6. Status for beskæftigelse af personer med autismespektrumforstyrrelser i Europa: forhindringer, god praksis og tendenser

EMPL/9/01610

         Præsentation ved Autism Europe

Den 5. november 2019 kl. 11.00-11.30

7. Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2195 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår definitionen af standardskalaerne for enhedsomkostninger og faste beløb med henblik på Kommissionens refusion af udgifter til medlemsstaterne

EMPL/9/01443

 2019/2837(DEA) C(2019)06861

 

Kor.udv.:

 

EMPL

 

 

 

         Redegørelse ved Kommissionen

Den 5. november 2019 kl. 11.30-12.30

8. Diverse sager

9. Næste møder

         den 12. november 2019 kl. 14.30-18.30 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 25. oktober 2019Juridisk meddelelse