PDF 165kWORD 280k

 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

 

EMPL(2019)1105_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Teisipäev, 5. november 2019 kell 9.00–12.30

Brüssel

Ruum: József Antall (4Q2)

5. november 2019 kell 9.00–10.00

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine

EMPL/9/00193

 

Raportöör:

 

Gabriele Bischoff (S&D)

 

 

         Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta (artikli 74 lõige 3)

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

         2. oktoober 2019 PV – PE641.359v02-00

4. Töötajate liikuvus ja kvalifkatsiooni tunnustamine reguleeritud kutsealadel

EMPL/9/01609

         Uuringut tutvustab Milieu Consulting SPRL

5. november 2019 kell 10.00–10.05

*** Elektrooniline hääletus ***

5. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine (Belgia taotlus – EGF/2019/001 BE/Carrefour)

EMPL/9/01526

 2019/2114(BUD) COM(2019)0442 – C9-0127/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

Vastutav:

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

PR – PE641.413v01-00
AM – PE642.946v01-00

 

         Kirja vormis arvamuse projekti vastuvõtmine

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

5. november 2019 kell 10.05–11.00

6. Autismispektri häiretega inimeste tööhõive hetkeseis Euroopas: takistused, head tavad ja suundumused

EMPL/9/01610

         Assotsiatsiooni Autism Europe ettekanne

5. november 2019 kell 11.00–11.30

7. Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2195, millega täiendatakse Euroopa Sotsiaalfondi käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1304/2013 seoses ühikuhindade standardiseeritud astmiku ja ühekordsete maksete määratlusega liikmesriigi kulude hüvitamiseks komisjoni poolt

EMPL/9/01443

 2019/2837(DEA) C(2019)06861

 

Vastutav:

 

EMPL

 

 

 

         Komisjoni ettekanne

5. november 2019 kell 11.30–12.30

8. Muud küsimused

9. Järgmised koosolekud

         12. november 2019 kell 14.30–18.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 28. oktoober 2019Õigusalane teave