PDF 163kWORD 280k

 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

 

EMPL(2019)1105_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Tiistai 5. marraskuuta 2019 klo 9.00–12.30

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (4Q2)

5. marraskuuta 2019 klo 9.00–10.00

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen

EMPL/9/00193

 

Esittelijä:

 

Gabriele Bischoff (S&D)

 

 

         Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (74 artiklan 3 kohta)

3. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         2. lokakuuta 2019 PV – PE641.359v02-00

4. Työvoiman liikkuvuus ja pätevyyksien tunnustaminen säännellyissä ammateissa

EMPL/9/01609

         Milieu Consulting SPRL -yrityksen tekemän tutkimuksen esittely

5. marraskuuta 2019 klo 10.00–10.05

*** Koneäänestys ***

5. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgia

EMPL/9/01526

 2019/2114(BUD) COM(2019)0442 – C9-0127/2019

 

Valmistelija:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

Vastaava:

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

PR – PE641.413v01-00
AM – PE642.946v01-00

 

         Kirjeen muodossa annetun lausuntoluonnoksen hyväksyminen

*** Koneäänestys päättyy ***

5. marraskuuta 2019 klo 10.05–11.00

6. Autismin kirjon henkilöiden työllistyminen Euroopassa: sen esteet, hyvät käytännöt ja suuntaukset

EMPL/9/01610

         Autism Europe -järjestön esitys

5. marraskuuta 2019 klo 11.00–11.30

7. Komission delegoitu asetus Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2195 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten määritelmistä jäsenvaltioiden menojen korvaamiseksi komission toimesta

EMPL/9/01443

 2019/2837(DEA) C(2019)06861

 

Vastaava:

 

EMPL

 

 

 

         Komission puheenvuoro

5. marraskuuta 2019 klo 11.30–12.30

8. Muut asiat

9. Seuraavat kokoukset

         12. marraskuuta 2019 klo 14.30–18.30 (Bryssel)

Päivitetty viimeksi: 25. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus