PDF 169kWORD 280k

 

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

 

EMPL(2019)1105_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2019. november 5., kedd, 9.00–12.30

Brüsszel

Terem: József Antall (4Q2)

2019. november 5., 9.00–10.00

1. A napirend elfogadása

2. Az elnök közleményei

A szociális biztonsági rendszerek összehangolása

EMPL/9/00193

 

Előadó:

 

Gabriele Bischoff (S&D)

 

 

         Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (74. cikk, (3) bekezdés)

3. A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

         2019. október 2. PV – PE641.359v02-00

4. A munkaerő mobilitása és a képesítések elismerése a szabályozott szakmákon belül

EMPL/9/01609

         A Milieu Consulting SPRL által készített tanulmány ismertetése

2019. november 5., 10.00–10.05

*** Elektronikus szavazás ***

5. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – Belgium kérelme – EGF/2019/001 BE/Carrefour

EMPL/9/01526

 2019/2114(BUD) COM(2019)0442 – C9-0127/2019

 

A vélemény előadója:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

Illetékes:

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

PR – PE641.413v01-00
AM – PE642.946v01-00

 

         Levél formájában megfogalmazott véleménytervezet elfogadása

*** Elektronikus szavazás vége ***

2019. november 5., 10.05–11.00

6. Az autizmus spektrumzavarral élő emberek foglalkoztatásának helyzete Európában: akadályok, bevált gyakorlatok és trendek

EMPL/9/01610

         Az Autism Europe előadása

2019. november 5., 11.00–11.30

7. A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az átalányalapú egységköltségeknek és egyösszegű átalányoknak a tagállami kiadások Bizottság általi visszatérítése céljából való meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2015/2195 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról

EMPL/9/01443

 2019/2837(DEA) C(2019)06861

 

Illetékes:

 

EMPL

 

 

 

         A Bizottság tájékoztatója

2019. november 5., 11.30–12.30

8. Egyéb kérdések

9. Következő ülés(ek)

         2019. november 12., 14.30–18.30 (Brüsszel)

Utolsó frissítés: 2019. október 25.Jogi nyilatkozat