PDF 170kWORD 1013k

 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

 

EMPL(2019)1105_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. lapkričio 5 d., antradienis, 9.00–12.30 val.

Briuselis

Salė: József Antall (4Q2)

2019 m. lapkričio 5 d. 9.00–10.00 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas

EMPL/9/00193

 

Pranešėja:

 

Gabriele Bischoff (S&D)

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. spalio 2 d. PV – PE641.359v02-00

4. Reglamentuojamųjų profesijų darbuotojų judumas ir pripažinimas

EMPL/9/01609

         Įmonės „Milieu Consulting SPRL“ atlikto tyrimo pristatymas

2019 m. lapkričio 5 d. 10.00–10.05 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

5. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Belgijos paraiška „EGF/2019/001 BE/Carrefour“

EMPL/9/01526

 2019/2114(BUD) COM(2019)0442 – C9-0127/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

PR – PE641.413v01-00
AM – PE642.946v01-00

 

         Laiško forma pateikto nuomonės projekto tvirtinimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

2019 m. lapkričio 5 d. 10.05–11.00 val.

6. Žmonių su autizmo spektro sutrikimais užimtumo Europoje dabartinė padėtis: kliūtys, geroji praktika ir tendencijos

EMPL/9/01610

         Pristato organizacijos „Autism Europe“ atstovas

2019 m. lapkričio 5 d. 11.00–11.30 val.

7. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2195, kuriuo dėl fiksuotųjų vieneto įkainių ir fiksuotųjų sumų, susijusių su Komisijos kompensuojamomis valstybių narių išlaidomis, nustatymo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013

EMPL/9/01443

 2019/2837(DEA) C(2019)06861

 

Atsakingas komitetas:

 

EMPL

 

 

 

         Komisijos pranešimas

2019 m. lapkričio 5 d. 11.30–12.30 val.

8. Kiti klausimai

9. Kiti posėdžiai

         2019 m. lapkričio 12 d. 14.30–18.30 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2019 m. spalio 28 d.Teisinis pranešimas