PDF 174kWORD 280k

 

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

 

EMPL(2019)1105_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tlieta 5 ta' Novembru 2019, 9.00 – 12.30

Brussell

Sala: József Antall (4Q2)

Il-5 ta' Novembru 2019, 9.00 – 10.00

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

Koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali

EMPL/9/00193

 

Rapporteur:

 

Gabriele Bischoff (S&D)

 

 

         Rapportar lura lill-kumitat dwar in-negozjati (Artikolu 74(3))

3. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         it-2 ta' Ottubru 2019 PV – PE641.359v02-00

4. Mobilità tal-ħaddiema u rikonoxximent tal-kwalifiki fil-professjonijiet regolati

EMPL/9/01609

         Preżentazzjoni ta' studju minn Milieu Consulting SPRL

Il-5 ta' Novembru 2019, 10.00 – 10.05

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

5. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni – EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belġju

EMPL/9/01526

 2019/2114(BUD) COM(2019)0442 – C9-0127/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

Responsabbli:

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

PR – PE641.413v01-00
AM – PE642.946v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni f'forma ta' ittra

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

Il-5 ta' Novembru 2019, 10.05 – 11.00

6. Is-sitwazzjoni attwali tal-impjieg ta' persuni fuq l-ispettru tal-awtiżmu fl-Ewropa: ostakli, prattiki tajbin u xejriet

EMPL/9/01610

         Preżentazzjoni minn Autism Europe

Il-5 ta' Novembru 2019, 11.00 – 11.30

7. Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2015/2195 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewopew, fir-rigward tad-definizzjoni tal-iskali standard ta' spejjeż għal kull unità u s-somom f'daqqa għar-rimborż tan-nefqa mill-Kummissjoni lill-Istati Membri

EMPL/9/01443

 2019/2837(DEA) C(2019)06861

 

Responsabbli:

 

EMPL

 

 

 

         Preżentazzjoni tal-Kummissjoni

Il-5 ta' Novembru 2019, 11.30 – 12.30

8. Kwistjonijiet varji

9. Laqgħat li jmiss

         it-12 ta' Novembru 2019, 14.30 – 18.30 (Brussell)

Aġġornata l-aħħar: 25 ta' Ottubru 2019Avviż legali