PDF 167kWORD 280k

 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

 

EMPL(2019)1105_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Dinsdag 5 november 2019, 9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

5 november 2019, 9.00 - 10.00 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

Coördinatie van socialezekerheidsstelsels

EMPL/9/00193

 

Rapporteur:

 

Gabriele Bischoff (S&D)

 

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         2 oktober 2019 PV – PE641.359v02-00

4. Arbeidsmobiliteit en erkenning van kwalificaties voor gereglementeerde beroepen

EMPL/9/01609

         Presentatie van een studie door Milieu Consulting SPRL

5 november 2019, 10.00 - 10.05 uur

*** Elektronische stemming ***

5. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering – EGF/2019/001 BE/Carrefour - België

EMPL/9/01526

 2019/2114(BUD) COM(2019)0442 – C9-0127/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

Bevoegd:

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

PR – PE641.413v01-00
AM – PE642.946v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

*** Einde elektronische stemming ***

5 november 2019, 10.05 - 11.00 uur

6. Stand van zaken inzake indienstneming van mensen met een autismespectrumstoornis in Europa: obstakels, goede praktijken en trends

EMPL/9/01610

         Presentatie door Autism Europe

5 november 2019, 11.00 - 11.30 uur

7. Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2195 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, wat betreft de definitie van de standaardschalen van eenheidskosten en vaste bedragen voor de terugbetaling van uitgaven door de Commissie aan lidstaten

EMPL/9/01443

 2019/2837(DEA) C(2019)06861

 

Bevoegd:

 

EMPL

 

 

 

         Uiteenzetting door de Commissie

5 november 2019, 11.30 - 12.30 uur

8. Rondvraag

9. Volgende vergaderingen

         12 november 2019, 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 25 oktober 2019Juridische mededeling