PDF 166kWORD 1008k

 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

 

EMPL(2019)1105_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Marți, 5 noiembrie 2019, 9.00 - 12.30

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q2)

5 noiembrie 2019, 9.00 - 10.00

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

Coordonarea sistemelor de securitate socială

EMPL/9/00193

 

Raportoare:

 

Gabriele Bischoff (S&D)

 

 

         Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         2 octombrie 2019 PV – PE641.359v02-00

4. Mobilitatea forței de muncă și recunoașterea calificărilor în profesiunile reglementate

EMPL/9/01609

         Prezentarea unui studiu realizat de Milieu Consulting SPRL

5 noiembrie 2019, 10.00 - 10.05

*** Votare electronică ***

5. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgia

EMPL/9/01526

 2019/2114(BUD) COM(2019)0442 – C9-0127/2019

 

Raportor pentru aviz:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

Comisie competentă:

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

PR – PE641.413v01-00
AM – PE642.946v01-00

 

         Adoptarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare

*** Sfârșitul votării electronice ***

5 noiembrie 2019, 10.05 - 11.00

6. Situația ocupării în muncă a persoanelor care suferă de tulburări din sfera autismului: obstacole, bune practici și tendințe

EMPL/9/01610

         Prezentare susținută de organizația Autism Europe

5 noiembrie 2019, 11.00 - 11.30

7. Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2195 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește definirea baremelor standard pentru costuri unitare și a sumelor forfetare pentru rambursarea cheltuielilor statelor membre de către Comisie

EMPL/9/01443

 2019/2837(DEA) C(2019)06861

 

Comisie competentă:

 

EMPL

 

 

 

         Expunerea Comisiei

5 noiembrie 2019, 11.30 - 12.30

8. Chestiuni diverse

9. Reuniuni următoare

         12 noiembrie 2019, 14.30 - 18.30 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 28 octombrie 2019Notă juridică